Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Antonio Machado - Trei strofe trimise lui Unamuno în 1913 (Tres cantares enviados a Unamuno en 1913)


Doamne, sătulu-s de viaţă,
şi uscat grumazul mi-i
de-a striga mereu în ceaţă,
şi oceanul m-asurzi.
Doamne, sătulu-s de viaţă,
şi mă-neacă lumea, vai!
Doamne, cum lăsatu-m-ai
singur, doar cu marea-n faţă!

Ne jucăm, Doamne, de-a 'scunsa
ori e, Doamne, că te chem
cu vocea prin care gem
şi tu însuţi eşti într-însa?

Eu te caut în tot locul
dar de tine-n veci nu dau,
şi te aflu-n toate cele
că în tine toate stau.


(1913)


traducere de Paul Abucean