Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Rainer Maria Rilke - Doar între zi şi vise sunt acasă


DOAR ÎNTRE ZI ŞI VISE SUNT ACASĂ
(Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum)

Doar între zi şi vise sunt acasă :
unde copii încinşi de goană aţipesc,
unde bătrânii seara stau la masă
şi licăriri din vetre în odaie cresc.

Eu sunt acasă între zi şi vise,
unde în înserare clopotele bat
şi fete obosite, de ecouri prinse,
pe margini de fântâni s-au rezemat.

Teiul este copacul ce-l iubesc
şi toate verile, ce tac şi dormitează,
prin miile de crengi, iar se urnesc,
și iarăşi, între zi şi vis, veghează.


Traducere Dan Dănilă