Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Walt Whitman - Am visat un vis


Mi s-a arătat în vis un oraş care nu poate fi biruit chiar dacă s-ar năpusti asupra lui tot restul pământului,
Şi-am visat că era noul oraş al Prieteniei,
Şi că-n acel oraş, mai presus de toate, era preţuită o robustă şi mare iubire,
Şi se vedea că era aşa din tot ce făceau cetăţenii acelui oraş în tot ceasul,
Şi din privirile şi din toate vorbele lor.

1860

Trad Mihnea Gheorghiu
din vol. Walt Whitman, Poeme, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1960