Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Emily Dickinson - Ce fericită-i Piatra mică


Ce fericită-i Piatra mică
Umblând pe Drumuri singurică,
Nu-i pasă nici de Cariere,
De ce se Cade şi se Cere.
Veşmântu-i - Univers fugar
De-un cafeniu elementar;
Ca soarele - ea nu depinde
De nimeni - singură se-aprinde
Şi Absolutul împlineşte
Şi simplu - cum o fi - trăieşte.

Emily Dickinson - Deunăzi - îmi rătăcisem Lumea !


Deunăzi - îmi rătăcisem Lumea!
Oare-a găsit-o Cineva?
Şirag de Stele-i încunună
În licăr - mîndră fruntea sa.

Un bogătan - n-o bagă-n seamă -
Nu poate fi pe placul lui -
Dar pentru un Suflet de copil
Imperiu mai de seamă - nu-i!


(traducere Ileana Mihai-Ştefănescu)


I lost a World - the other day!
Has Anybody found?
You'll know it by the Row of Stars
Around its Forehead bound.

A rich man - might not notice it -
Yet - to my frugal Eye,
Of more Esteem than Ducats -
Oh find it - Sir - for me!

 

Emily Dickinson - Cuvîntul e mort


Cuvîntul e mort
Îndată ce-i rostit
Se spune.

Eu cred că abia atunci
Începe viaţa lui
În lume.


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)


A word is dead
When it is said
Some day.

I say it just
Begins to live
That day.


Emily Dickinson - Bătuse vântul ca un om trudit


Bătuse vântul ca un om trudit
La geam; şi, ca o gazdă, eu
Să-i spun "Poftim - am îndrăznit -
Aici, în cuibul meu".

Acestui oaspăt ager
Un scaun să-i fi dat
Nu se putea, cum nici
Văzduhului un pat;

Nici trup n-avea, să-l ţii,
Iar vocea lui părea
Un roi de colibri
Pulsând deasupra ta.

Era ca un talaz;
Din degete, fugar,
Isca un cânt vibrând
Cum sună un cleştar.

A dat târcoale-n zbor,
Bătu în uşă iar,
Sfios - zorit acum -
Şi singură-am rămas.


Traducere în limba română de Leon Leviţchi şi Tudor Dorin

Emily Dickinson - Apa se învaţă prin sete


Apa se învaţă prin sete.
Ţărmul - prin Mările în urmă lăsate.
Suferinţa - prin dureri încercate -
Pacea - prin bătălii şi dovezi -
Prin neîmplinire - Iubirea -
Păsările - prin albe Zăpezi


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)


Water, is taught by thirst,
Land - by the Oceans passed,
Transport - by throe -
Peace - by its battels told -
Love, by Memorial Mold -
Birds, by the Snow.


Emily Dickinson - Am văzut o privire în agonie


Am văzut o privire în agonie
Cum s-a pornit prin odaie s-alunece
În căutarea unui lucru-se pare,
Apoi-a început să se-ntunece,
Apoi-s-a-nfăşurat ca-ntr-o ceaţă,
Apoi-s-a lăsat, pecetluită, să cadă:
Fără a dezvălui ce anume
Ar fi fost fericită să vadă. 


Emily Dickinson - Această Ţărână tăcută a fost Domni şi Doamne


Această Ţărână tăcută a fost Domni şi Doamne
Şi Flăcăi şi Fete - şi Abilitate,
Şi Hohot de Râs şi Suspin,
Şi Rochii şi Bucle-ondulate.

Acest Loc fără Fapte - un Vesel Castel de Vară
Cu Albine şi Flori de Viaţă-
Există un Circuit Oriental, ce va fi
Îndreptat - ca şi cele de faţă. 


Emily Dickinson - Adu-mi apusul de soare-ntr-o cupă


Adu-mi apusul de soare-ntr-o cupă,
Socoate cănile din zori - şi după
Să-mi spui cu Rouă câte-s pline,
Şi dimineaţa cît se-ntinde -
Cînd doarme ţesătoarea - cine
Mai ţese pînzele senine!

Şi scrie-mi cîte note ai simţit
În extazul Prihorului ameţit
În ramul plin de umire nouă -
Ţestoasa cîte plimbări a făcut -
Albina cîte potire a băut,
La marea Orgie cu rouă!

Bolta curucubeului de cine e dusă
Şi cine mînă zarea supusă
Cu nuiele subţiri de Azur?
Degetele cui sînt stalactite -
Salbele nopţii de cine-s socotite
De nu s-a pierdut vreuna-mprejur?

Şi cine a clădit Căscioara Albă, cine
A zăvorît ferestrele atît de bine
Ca spiritu-mi să nu pătrundă în larg?
Cine-ntr-o zi de gală anume
Îmi va deschide dincolo de lume
Şi voi lăsa zorzoanele în prag?


(traducere Ileana Mihai-Ştefănescu)


Bring me the sunset in a cup,
Reckon the morning's falgons up
And say how many Dew,
Tell me how far the morning leaps -
Tell me what time the weaver sleeps
Who spun the breadths of blue!

Write me how many notes there be
In the new Robin's extacy
Among atonished boughs -
How many trips the Tortoise makes -
How many cups the Bee partakes,
The Debauchee or Dews!


Emily Dickinson - Am simţit o Înmormîntare în Creier


Am simţit o Înmormîntare în Creier,
Bocitoare se jeleau neîncetat
Umblînd - de colo colo - pînă cînd
Şi Judecata mi-au întunecat

Iar cînd s-au potolit cu toate,
O Slujbă ca o Tobă s-a pornit -
Bătînd într-una pînă ce
Şi Cugetul mi-a amorţit -

Am auzit apoi săltînd o Lacră
Pe suflet parcă-mi scîrţîiau anume
Cu-aceleaşi Încălţări de Plumb
Spaţiul întreg - a început să sune,

Şi parcă Cerul tot era un Clopot,
O singură Ureche, tot ce era Suflare
Eu şi Tăcerea, ciudată Pereche
Naufragiate aici, solitare

Am căzut apoi adînc, adînc -
O Scîndură s-a rupt în Mintea mea -
În cădere mă loveam de Lumi -
Epuizînd - Cunoaşterea


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)


I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading - treading - till it seemed
That Sense was breaking through -

And when they all were seated,
A Service, like a Drum -
Kept beating - beating - till I thought
My Mind was going numb -

And then I heard them lift a Box
And creak across my Soul
With those same Boots of Lead, again,
Then Space - began to toll,

As all the Heavens were a Bell,
And Being, but an Ear,
And I, and Silence, some strange Race
Wrecked, solitary, here -

And then a Plank in Reason, broke,
And I dropped down, and down -
And hit a World, at every plunge,
And Finished knowing - then -


Emily Dickinson - Doriţi Vară? Gustaţi-o pe a noastră


Doriţi Vară? Gustaţi-o pe a noastră.
Mirodenii? De aici cumpăraţi!
Suferiţi? De fierbinţeli avem boabe!
De oboseală! Permisii de puf să luaţi!
Ameţeli! Cîmpii de violete şi răul v-a lăsat!
Captiv! Graţieri de la flori, aduc eu!
Anemie! Carafe cu aer!
Chiar şi pentru Moarte, un leac minunat.
O care este leacul, domnul meu?


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)


Would you like summer? Taste of ours.
Spices? Buy here!
Ill! We have berries, for the parching!
Weary! Furlongs of down!
Peplexed! Estates of violet trouble ne'er looked on!
Captive! We bring reprieve of roses!
Fainting! Flasks of air!
Even for Death, a fairy medicine.
But, wich is it, sir?

 

Emily Dickinson - După o mare durere urmează nepăsarea


După o mare durere, urmează nepăsarea -
Nervii-s solemni asemeni Criptelor în Cimitire -
Inima împietrită se-ntreabă - Eu am îndurat
De Ieri, de Secole - n-am ştire -

Înţepenite Picioarele mă poartă
În Hăţişuri şi Zări
Şi-n Tot ce n-a fost să fie vreodată -
Asemeni sînt Cristalului de Cuarţ
Ajuns o Piatră

Acesta e Ceasul de Plumb -
De scapi de ucigaşa-i apăsare
Ţi-l aminteşti - la fel cum Degeraţii
Rememorează încremenire în Ninsoare
Frigul întîi - o Amorţire apoi -
Şi-n urmă - Nepăsare


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)


After a great pain, a formal feeling comes -
The Nerves sit ceremonious, like Tombs -
The stiff Heart questions was it He, that bore,
And Yesterday, or Centuries before?

The feet, mechanical, go round -
Of Ground, or Air, or Ought -
A Wooden way
Regardless grown,
A Quartz contentment, like a stone -

This is the Hour of Lead -
Remembered, if outlived,
As Freezing persons, recollect ten Snow -
First - Chill - then Stupor - then the letting go -


Emily Dickinson - După-o mare durere, urmează o senzaţie solemnă


După-o mare durere, urmează o senzaţie solemnă.
Nervii - ceremonioşi ca nişte Morminte -
Inima ţeapănă-ntreabă: oare Ea îndurase atâta?
Şi Ieri - sau cu Veacuri în Urmă?

Picioarele se mişcă mecanic, în cerc,
Pe un drum de Lemn,
De Pământ, de Văzduh, de Ceva -
Crescut fără rost.
O mulţumire de Cvarţ, ca o piatră.

Aceasta e Ora de Plumb
Ce ţi-o aminteşti, de-ai scăpat cu viaţă,
Precum Degeraţii şi-amintesc de Ninsoare -
Întâi - Frig - apoi amorţeală - apoi Renunţare.


Emily Dickinson - E uşor să munceşti cînd sufletul se joacă


E uşor să munceşti cînd sufletul se joacă -
Dar atunci cînd sufletul doare -
E trudă cumplită să auzi cum şi-aruncă
Pe rînd jucăriile sale -

E simplu cînd durerea îvăluie Trupul -
Dar cînd de un Sfredel simţi nervii străpunşi -
Cumplită-i durerea - mai mare decît
Te-ai trezi cu Pantere în Mănuşi


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)


It is easy to work when the soul is at play -
But when the soul is in pain -
The hearing him put playthings up
Make work difficult - then -

It is simple, to ache in the Bone, or the Rind -
But Gimlets - among the nerve -
Mangle daintier - terribler -
Like a Panther in the Glove -


Emily Dickinson - Era prea tîrziu pentru Om


Era prea tîrziu pentru Om
Dar prea devreme pentru Cel ce a Creat -
Creaţia - neputincioasă să ajute -
Doar Ruga de Partea Noastră s-a dat

Fermecător este Cerul
Cînd Pămîntul - îţi scapă mereu -
Şi cît de primitor este Chipul
Bătrînului nostru Vecin - Dumnezeu


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)


It was too late for Man -
But early, yet, for God -
Creation - impotent to help -
But Prayer - remaind - Our Side

How excellent the Heaven -
When Earth - cannot be had -
How hospitable - then the face
Of our Old Neighbor - God -
 

Emily Dickinson - Eu am murit pentru frumuseţe


Eu am murit pentru frumuseţe.
Dar abia am fost în lut aşezată,
Că un altul – mort pentru Adevăr – fu întins
Într-o groapă alăturată.

Încet m-a întrebat: “Pentru ce ai murit?”
“Pentru Frumuseţe”, I-am zis eu.
“Iar eu – pentru Adevăr. E tot una.
Suntem fraţi”, mi-a răspuns vecinul meu.

Şi-aşa, ca mirii care se-ntâlnesc noaptea,
Am vorbit de la o groapă la alta,
Până ce muşchiul ne-atinse buzele
Şi-a năpădit numele noastre.
Emily Dickinson - Eu n-am pierdut decît de două ori


Eu n-am pierdut decît de două ori,
Şi ce-am pierdut e în pămînt.
De două ori eu am cerşit
La uşa Domnului preasfînt!

Îngerii - au descins de două ori
Şi m-au despăgubit -
Tîlhar! Bancher - Tată Ceresc!
Săracă încă o dată sunt!

(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)

 


I never lost as much but twice,
And that was in the sod.
Twice have I stood a beggar
Before the door of God!

Angels - twice descending
Reimbursed my store -
Burglar! Banker - Father!
I am poor once more!Emily Dickinson - Eu neştiind când or să vină zorii


Eu, neştiind când or să vină zorii,
Deschid toate uşile, prevăzătoare!
Ei vor avea - ori pene, ca o pasăre,
Ori valuri, ca un ţărm de mare...

Emily Dickinson - Eu numeni nu sunt ! Tu cine eşti?


Eu Nimeni sunt! Tu cine eşti? Se ştie?
Ori poate Nimeni eşti asemeni Mie?
Suntem deci o pereche? Taci, nu spune!
Pe dată ar afla o întreagă lume -

Ce jalnic este - Cineva - să fii!
Ce public - ca un Brotac - în zarvă multă
Orăcăindu-şi numele - pe cînd
În admirare - o Mlaştină îl ascultă!


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)


Emily Dickinson - In ochii mei - atât de jos a căzut


În ochii mei - atât de jos a căzut,
Că-am auzit cum a dat de Pământ
Şi s-a spart în ţăndări de pietre
În fundul propriului Gând.

Soarta haină, o mustram mai puţin
Pe mine mă dojeneam mai tare,
Că-am ţinut pe poliţi de-Argint
Un Blid Poleit - Oarecare. 


Emily Dickinson - Eu nu pot trăi cu tine


Eu nu pot trăi cu tine -
Să trăiesc - aşa mi-ar fi drag -
Şi Viaţa-i în cealaltă parte -
Dincolo de Prag -

Groparul păstrează Cheia spre ea -
Ridicând într-o Palmă
Viaţa noastră - de Porţelan -
Întocmai ca pe o Cană -

Stăpâna o dispreţuieşte -
Demodată e - ori cu crăpături -
Vrea una din Sevres, mai nouă -
Cele vechi au fisuri -

N-aş putea cu tine să mor -
Căci unul din are a aştepta
Să-nchidă celuilalt Ochii -
Tu mie - nu ai putea -

Şi eu - aş putea să privesc
Cum te-a-nţepenit Gerul nopţii -
Fără-a cere - la Ger - Dreptul meu -
Acelaşi Privilegiu al Morţii?

Nici nu aş putea să-nviez - cu Tine-
Căci Tu - cu propria Faţă -
Ai face-o mai pală pe-a Mântuitorului -
Acea Nouă Graţie -

Arde - străină şi rece -
În ochiul meu bolnav de Dor -
Doar că Tu îmi erai - decât El -
Mai apropiat uneori -

Ar vrea să Ne judece - Cum?
Căci Tu - Ceru-l slujeai -
Sau credeai că o faci -
În timp ce eu nu puteam -

Pentru că tu-mi săturai privirea - şi Ochiul
Nu mai avea cum să vadă
Acea sordidă perfecţie
Paradisiacă -

Iar de te-ai pierde - m-aş pierde şi eu -
Chiar dacă mai tare - mai pur -
Numele meu ar suna
Lăudat de Azur -

De-ai fi tu izbăvit
Şi damnată-aş fi eu -
Unde nu te-aş afla -
Ar fi Iadul meu -

Să ne-ntâlnim despărţiţi ne e dat -
Tu - deoparte - Eu - de alta -
Între noi - o Uşă crăpată -
Ruga - şi Marea -
Şi-acea Hrană Albă -
Care e disperarea -

Prea puţin era să mor pentru tine,
Şi cei din urmă Greci o făceau.
Să trăieşti, Iubite, costă mai mult -
Eu şi asta ţi-o dau -

Să mori, e un fleac: ai fost şi te-ai dus,
Să trăieşti, presupune şi
Să mori repetat - şi fără măcar
Răgazul să-l ai de-a muri. 


Emily Dickinson - Exaltarea este drumul


Exaltarea este drumul
Sufletului ce ar pluti
Dincolo de Case, ţărmuri,
Spre afunde veşnicii -

Pot pricepe marinarii
Pe munteni cum îi atrag
Ameţirile divine
După întîia leghe în larg?


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)Exultation is the going
Of an inland soul to sea,
Past the Houses - past the headlands -
Into deep Eternity -

Bred as we, among the mountains,
Can the sailor understand
The divine intoxication
Of the first leagui out from land?


Emily Dickinson - Există oare "Dimineaţa" cu adevărat?


Există oare "Dimineaţa" cu adevărat?
Să fie un loc anume ce se cheamă "Zori"?
Şi aş putea să îl zăresc din munţi
Înaltă dac-aş fi asemeni lor?

Să aibă tălpi ca nuferii - se poate?
Ori Pene precum Pasărea or fi avînd?
Să fi apărut din ţări îndepărtate
De care n-am mai auzit nicicînd?

O, Înţelepţi, voi Învăţaţi, voi care
Şi lumea stăpîniţi, şi cer şi nori
Spuneţi-i bietei Călătoare
Unde-i ţinutul ce se cheamă "Zori"!


(traducerea Ileana Mihai-Ştefănescu)Emily Dickinson - Întâi râvneşti plăceri


Întâi râvneşti plăceri,
Apoi trai lin; şi-apoi
Acele leacuri mici
Care răpun durerea;
Şi-apoi, să poţi dormi;
Ş-apoi (de va dori Aşa Inchizitorul)
Să poţi muri cum vrei.

Traducere de Tudor Dorin