Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Georg Trakl – Psalm


A 2-a versiune
Dedicat lui Karl Kraus

E o lumină pe care vântul a stins-o.
E o cârciumă de țară pe care după-amiază un bețiv o părăsește.
E o vie arsă și neagră, cu găuri pline de păianjeni.
E o încăpere pe care-au văruit-o cu lapte.
Nebunul a murit. E o insulă în Marea Sudului
Întru primirea Zeului Soare. Se bat tobele.
Bărbații execută dansuri războinice.
Femeile-și leagănă șoldurile în liane și maci,
Când marea cântă. O paradisul nostru pierdut.

Nimfele au părăsit pădurile de aur.
Se-ngroapă străinul. Începe atunci o ploaie de sclipiri.
Fiul lui Pan apare sub forma unui terasier
Ce doarme la amiază pe asfaltul încins.
Sunt fetițe-ntr-o curte, în hăinuțe de-o sărăcie sfâșietoare!
Sunt odăi pline de-acorduri și de sonate.
Sunt umbre care se-mbrățișează în fața unei oglinzi oarbe.

La fereastra spitalului, convalescenții se-ncălzesc.
Un vapor alb duce-n sus pe canal molime sângeroase.

Sora străină apare iar în coșmarurile cuiva.
Odihnindu-se în aluniș, ea se joacă cu stelele lui.
Studentul, poate-o sosie, privește lung după ea prin fereastră.
În spate-i stă fratele mort, ori el coboară vechea scară-n spirală.
În bezna castanilor bruni pălește forma novicelui tânăr.
Grădina e înserată. În galerii fâlfâie de jur împrejur liliecii.
Copiii portarului se opresc din joacă și caută aurul cerului.
Acordurile finale-ale unui cvartet. Micuța oarbă aleargă tremurând pe alee,
Iar mai târziu umbra ei pipăie pe ziduri reci, împrejmuită de basme și legende sacre.

E o barcă goală, care plutește seara pe canalul negru.
În mohorârea azilului vechi se surpă ruine umane.
Orfanii morți zac lângă zidul grădinii.
Din odăi pășesc îngeri cu aripi înnoroiate.
Viermi picură din pleoapele lor îngălbenite.

Trad. George Stati

Georg Trakl - Grodek

A 2-a versiune

Seara pădurile-ntomnate răsună
De arme ucigașe, câmpiile de aur
Și iezerele-albastre, soarele se rostogolește
Mai mohorât pe deasupra; noaptea cuprinde
Războinicii muribunzi, tânguirea sălbatică
A gurilor sfărâmate-ale lor.
Norii roșii în care-un zeu înfuriat locuiește
Adună însă-amuțiți, în valea cu sălcii,
Sângele vărsat, răcoarea selenară;
Toate drumurile dau în neagră putrezire.
Sub crengile de aur ale nopții și stelelor
Se leagănă umbra surorii prin dumbrava tăcută,
Salutând spiritele eroilor, capetele-nsângerate;
Și-ncet printre trestii răsună flautele sumbre-ale toamnei.
O, jelire mai mândră! voi altare de bronz,
Flacăra arzătoare a spiritului hrănește azi o teribilă durere,
Nepoții nenăscuți.

Trad. George Stati

Georg Trakl -În EstCa orgile sălbatice-ale viscolului
E mânia sumbră a poporului,
Talazul purpuriu al bătăliei,
Al stelelor desfrunzite.

Cu sprâncene sfărmate, cu brațe de-argint,
Noaptea face semne soldaților muribunzi.
În umbra-ntomnatului frasin
Suspină duhurile celor uciși.

Sălbăticia spinoasă-nconjoară orașul.
De pe treptele-nsângerate, luna izgonește
Femeile cuprinse de spaimă.
Lupi nesătui năvăliră pe poartă.

Trad. George Stati


Georg Trakl - Somnul


A 2-a versiune

Blestemate fiți voi, otrăvuri întunecate,
Somn alb!
Această cea mai stranie dintre grădini
Cu arbori amurgiți,
Plină de șerpi, fluturi de noapte,
Păianjeni, lilieci.
Străinule! Umbra-ți pierdută
În apusul de soare,
Un sumbru corsar
În marea sărată-a mâhnirii.
Păsări albe prind să fâlfâie la marginea nopții
Peste dărâmatele orașe
De-oțel.
Trad. George Stati

Georg Trakl - SoareleZilnic vine soarele galben peste colină.
Frumoase-s pădurea, animalul întunecat,
Omul; vânător sau cioban.

Roșiatic se-nalță peștele în iazul verde.
Sub cerul rotund,
Pescarul alunecă-ncet în luntrea albastră.

Domol se coc strugurii, grâul.
Când ziua tăcut se sfârșește,
Ce-i bun și ce-i rău pregătite-s.

Când se face noapte,
Drumețul ridică-ncet pleoapele grele;
Soare răzbate din râpa sumbră.

Trad. George Stati


Georg Trakl – DeclinA 5-a versiune
Lui Karl Borromaeus Heinrich

Peste iazul cel alb
Păsările sălbatice-au plecat.
Seara, un vânt de gheață bate dinspre stelele noastre.

Peste mormintele noastre
Se-nclină fruntea sfărmată a nopții.
Sub stejari ne legănăm într-o luntre de-argint.

Sună mereu zidurile albe ale orașului.
Sub bolți de spini,
O frate-al meu, ne aburcăm, arătătoare oarbe, către miezul nopții.
Trad. George Stati

Georg Trakl – Cântecul lui Kaspar Hauser

Pentru Bessie Loos

El cu adevărat iubise soarele ce cobora colina purpuriu,
Potecile pădurii, pasărea neagră cântătoare
Și bucuria verdeții.

Grav îi era culcușul în umbra copacului
Și pur chipul său.
Dumnezeu rosti o flacără blândă inimii sale:
Ah, omule!

Liniștit, pasul său găsea orașul seara;
Tânguirea-ntunecată a gurii sale:
Vreau să fiu călăreț.

Însă-l urmau tufă și animal,
Casa și grădina-n crepuscul a oamenilor albi,
Iar ucigașul său îl căuta.

Primăvară și vară și toamna frumoasă
A celui drept, pasu-i ușor
La odăile-ntunecate ale celor visând.
Noaptea, el rămânea singur cu steaua sa;
Vedea zăpada căzând pe crengile goale
Și-n pridvoru-amurgit umbra ucigașului.

Argintiu căzu capu nenăscutului.


Trad. George Stati


William Carlos Williams - Un soi de cântec

 


Lasă șarpele să aștepte sub

buruiana lui
și scrisul
să fie cu cuvintele domoale și iuți, ascuțite
să izbească, liniștite în așteptare,
fără somn
reconciliind prin metaforă
oamenii și pietrele.
Compune. (Nu există idei
decât în lucruri). Născocește!
Saxifraga e floarea mea țănduritoarea stâncilor.

William Carlos Williams - Femeie tânără la fereastră

 


 

Ea șade cu
lacrimi pe


obraz
obrazul pe


mâna
copilul


în poală
nasul lui


turtit
de geam

 

Traducere Petre Stoica

 

 

 

 

William Carlos Williams – Unui câine rănit pe stradă

 

 

 EU ÎNSUMI,

Nu bietul animal ce zace acolo
Chelălăind de durere,
Sînt cel ce mă redă mie însumi, cu o tresărire,
Ca la explozia unei bombe, a unei bombe care
A răvășit întreaga lume.
Nu pot face altceva
Decât să cânt acestea
Și astfel să-mi astâmpăr
Durerea.

O AMORȚEALÃ SOMNOROASÃ îmi îneacă simțirea
De parcă aș fi băut
Cucută. Mă gândesc
La poezia
Lui Rene Char
Și la tot ce trebuie să fie văzut

Și suferit,
L-a tot ce l-a făcut
Să vorbească numai despre
Râurile cu trestii,
Despre narcisele și lalelele
Ale căror rădăcini acestea le udă,
Până și despre fluviul nezăgăzuit
Ce scaldă rădăcinile

Suav mirositoarelor flori
Ce populează
Calea
Laptelui.

ÎMI AMINTESC de Norma*,
Prepelicarul englezesc al copilăriei mele,
De mătăsoasele ei urechi
Și de ochii ei, atât de grăitori.
Într-o noapte
A făcut câțiva căței
În cămara noastră, iar eu am lovit cu piciorul
Pe unul din ei,
Crezând, speriat cum eram,
Că ei
O mușcă de piept
Ca s-o omoare.


Și iarăși îmi amintesc
De un iepure de casă mort,
Zăcând neputincios
În palma întinsă
A unui viitor.
Cum stăteam alături
Și mă uitam,
El a scos un cuțit
Și râzând,
L-a-nfipt în rușinea animalului.
Aproape că am leșinat.

DE CE TREBUIE să mă gândesc la acestea acum?
Chelălăitul unui câine care moare
Să-l alung din gând
Cât mai repede.
Rene Char,
Ești un poet care crede
Că puterea frumuseții
Îndreaptă toate strâmbătățile.
Eu cred la fel.
Închipuirea și curajul
Ne vor face să întrecem
Bietele, mutele dobitoace,
Toți oamenii să creadă asta,
Așa cum m-ai învățat și tu
Să cred.
Traducere de Leon Levițchi

Here I Love You ~ Pablo Neruda


 

Jorge Guillen- Perfecțiune

 


 

 

Arc, deasupra zilei clare,

Îndesat azur tronează.

E suprema-ncoronare

A splendorilor: amiază.

Totul e cupolă. Centru

Fără voie, roza pentru

Soare lujeru-și apleacă.

Și-i atât de-adânc fiorul

De prezent, încât piciorul

Simte-n mers planeta-ntreagă.

 

Trad. Ștefan Augustin Doinaș

R.M. Rilke- În desăvârșita noapte

 

 În desăvârşita noapte

când ridic privirea din carte,
din numerabilele clare rânduri,
o, ce stelar de limpede se-mparte,
ca un buchet de rustice flori,
îngrămădirea de gânduri:
Tinereţe a sprinten legănatei prore,
cu şovăieli, duioşii, mângâieri. –
Pretutindeni bucuria de-a fi mână-n mână,
dorinţă însă nicăieri;
prea mult univers şi destulă ţărână.
Trad. Alexandru Philippide