Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Giuseppe Ungaretti - Pietatea


1
Sunt un om rănit.
Şi aş vrea să plec

Şi în sfârşit să ajung,
Pietate,acolo unde se ascultă
Omul care e singur cu sine.

Nu mai am decât mândrie şi bunătate.

Şi mă simt exilat în mijlocul oamenilor.

Dar pentru ei stau şi sufăr.

Nu sunt oare demn să mă întorc în mine?

Am populat cu nume tăcerea.


Mi-am rupt bucăţi inima şi mintea

Pentru a cădea în jugul cuvintelor?
Domnesc peste fantasme.


O, frunze uscate,

Suflet purtat de ici colo...

Nu urăsc vântul şi urletul lui

De animal preistoric.

Doamne,cei ce te imploră

Nu-ţi cunosc decât numele?

M-ai alungat din viaţă.

Mă vei alunga de la moarte?


Poate că omul nu e demn nici să spere.

Până şi fântâna remuşcării a secat?


Păcatul cât valorează,

Dacă spre puritate nu duce?

Trupul îşi aminteşte cu greu

Că altădată a fost puternic.

E nebun şi ostenit sufletul.


Doamne,priveşte slăbiciunea noastră.


Am vrea o certitudine.


Nici măcar nu mai râzi de noi?


Şi deplânge-ne aşadar, cruzime.


Nici nu mai pot rîmâne zidit

În dorinţa fără iubire

O urmă arată-ne de dreptate.


Legea ta care e?


Fulgeră bietele mele trăiri.


Eliberează-ne de neâncredere.

Am ostenit să urlu fără glas.


 2

Trup în melancolie

În care clocotea cândva bucuria,
Pleoape lăsate în trezia ostenită,
Tu vezi,suflet atât de bătrân,
Cel ce voi fi, căzut în ţărână?

Prin cei vii trece drumul spre moarte,


Noi suntem torentul de umbre,


Ele sunt sămânţa ce ne încolţeşte în vis,


A lor e depărtarea ce ne rămâne


A lor e umbra ce greutate dă numelor.


Nădejdea unei grămezi de umbre

Şi nimic altceva să ne fie soarta?

Şi tu să nu fii,Doamne, decât un vis?


Măcar în vis, temerari,

Am vrea să-ţi fim asemeni.

Născut e din demenţa cea mai clară.


Nu tremiră în norii de ramuri

Ca păsările dimineaţa

Întredeschiderea de pleoape


În noi stă şi tânjeşte, plagă misterioasă.


3


Lumina ce ne-mpunge

Este un fir tot mai subţire

Tu nu mai orbeşti, dacă nu ucizi?


Dă-mi această fericire supremă.


4


Omul, monoton univers,

Crede că-şi sporeşte bunurile
Şi din mâinile sale febrile
Nu ies decât limite fără încetare.

Agăţat de neant

Cu un fir de păianjen,
Nu se teme şi nu seduce
Decât propriul strigăt.

Stăvileşte istovirea înălţând morminte

Căci pentru a concepe,Eternule,
Nu are la îndemână decât blasfemuri.
traducerea Alexandru Ungureanu 

Edith Södergran - Triumful de a exista


De ce îmi e frică? Sunt o parte din infinit.
Sunt o parte din marea forţă a întregului,
o lume solitară, printre milioane de lumi,
o stea de mărimea întîi care se stinge ultima.
Triumf de-a trăi, triumf de-a respira, trumf de-a exista
triumf de a simţi timpul curgînd îngheţat în vine,
de a simţi şuvoiul mut al nopţii
şi de a sta în picioare pe stîncă în bătaia soarelui.
Calc pe soare, stau dreaptă, în picioare, pe soare,
nu ştiu altceva decît soarele.
Timp – care schimbi, timp – care nimiceşti, timp – care farmeci,
vii oare cu noi reţele de intrigi, cu o mie de şiretlicuri pentru a-mi oferi o viaţă
asemeni unui grăunţe, unui şarpe încolăcit, unui recif de mare?
Timp – ucigaş – înapoi!
Sorele-mi umple pieptul pînă la margine cu miere suavă
şi-mi spune: stelele toate pieri-vor odată şi totuşi strălucesc fără frică!


1916