Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Giacomo Leopardi- Canto notturno di un pastore errante dell Asia


 

Gabriele D'Annunzio - La Pioggia Nel Pineto


 

Giacomo Leopardi- L infinito


 

VIRGINIA GRÜTTER - Pentru că obrazul tău

 


Pentru că obrazul tău aspru-i de mătase

pentru degetele mele,

mereu orfane-s de prezenţa ta,

ca un fluture fără de lumină,

ca o corabie eu pânze fără mare ;

de aceea, azi,

pentru a nu muşca praful

înfrângerii iubirii,

răscumpăr cu singurătate

atingerea trupurilor noastre,

lumina frunţii tale absente,

nu mai puţin importantă

decât o eclipsă de lună

sau decât pacea între două popoare.

VIRGINIA GRÜTTER- Tu vei sosi mirosind a dimineaţă

 


Tu vei sosi mirosind a dimineaţă,

a muşchi de copac şi a drum lung.

Vei aduce frunze de arbori neştiuţi

răsucite în păr

şi nu vei fi obosit,

dar eu îţi voi săruta ochii de vultur

până ţi se va usca ultima lacrimă,

până la ultima picătură de sânge.

Cu busuioc şi lămâiţă

te voi spăla de pulberea

care-ţi va mai rămâne încă între degete.

FRANCISCO AMIGHETTI -Lilliam Edwards

 


Îmi amintesc astăzi versurile

pe care ţi le-am scris, Lilliam Edwards.

Şi te văd plecând cu vioara şi pletele de aur,

cu chipul tău semănat de surâsuri,

te văd plecând în ziua aceea

către sudul Americii de Nord, definitiv.

Urcând pe râu în sus,

râul cu ţărmuri înflorite de cântecul negrilor.

Vaporul ţi-a adus multele mele scrisori

trimise ţie, ţi-a adus toată copilăria mea.

Iubirea mea a fost să-nceapă atunci

când tu apăsai inocentă clapele orgăi,

iar tatăl tău, un pastor metodist,

ne vorbea despre credinţă şi nevăzut.

De-atunci îmi amintesc mereu de tine,

Lilliam Edwards,

căci din toate furtunile de mai apoi

nu păstrez nimic, nici o scrisoare,

nici o fotografie,

în afară de amintirea ta dureros de clară,

desenată de timp cu aurul tuturor amurgurilor.

Eşti o femeie care aproape n-a existat,

între noi nu s-a-ntins puntea nici unui sărut.

De aceea, Lilliam Edwards, eşti mereu tânără,

ca o pictură ce nu va îmbătrâni niciodată.

Ştiam şi ştiu că te-am pierdut atunci,

dar te regăsesc în toate vânturile,

în şuierul locomotivelor,

în durerea din trenuri,

în toate cântecele de dragoste

pe care continui să le ascult.

JOSÉ BASILEO ACUÑA- Sub aurită lună

 


Pierdut mereu pe drumuri eu atât m-aş vrea,

cu pas uşor, să nu rămână urme

în urma mea, un peregrin ce-n lume

nici lut nu vrea să fie, nici înaltă stea.

 

Să merg fără de-o ţintă şi-un destin anume,

corabie frumoasă şi fără nimenea,

Marbella lăsând-o în nori de peruzea,

să plec pe mări latine sub adieri molcume.

 

Şi-astfel, uitat în linişti, când soarele-o s-apună,

s-alunec în visare mai treaz ca niciodată.

Privelişti dragi în mine, adânc să se-nfioare.

 

Drept velă fie-mi numai, pe-ntinderea de mare,

inima mea, cuprinsă de aurită lună,

spre porturile lumii mereu desfăşurată.

 

Trad. Darie Novăceanu

JOSÉ BASILEO ACUÑA - Remuşcarea aduce îndoială

 


Cu remuşcarea ce-mi pătrunde-n casă

vine şi teama. Şi-ndoiala. Iată,

teama ce în tăcere m-a torturat odată

şi dulcea îndoială ce veşnic mă apasă.

 

Ce preţ le-am dat ? A fost o bună plată ?

Şi ele, teama şi-ndoiala, ca să

îşi răsplătească totul au dat la fel ? Ce-mi lasă ?

M-au înşelat ? Vreuna din ele-i înşelată ?

 

Această socoteală atât de nedorită,

dar dreaptă şi la modă m-a scârbit într-una

şi m-a atras, părându-mi veşnicie.

 

E drept să fie totul iluzie-aurită ?

In peştera aceasta a lumii-i doar minciună ?

Nimic din tot nu este decât ipocrizie ?


Trad. Darie Novăceanu

JOSÉ BASILEO ACUÑA- Cuvintele preschimbă lumea

 

 

 


 

Şi veghea mea nicicând va să termine,

căci mândrele-i poveşti de fiecare dată

Şeherazada fi-va să depene şi-ndată

o altă noapte trece, o altă ziuă vine.

 

În furca ei, Tristeţea, iluzie-aşteptată

fi-va să toarcă veşnic pentru mine

şi pentru-o tuberoză, Moartea, ştiu prea bine,

mă va lăsa mereu pe altădată.

 

Aici unde mireasma crudă se preface

în nimb de pietre scumpe ; aici unde ştiute

de dragoste, de vis şi mângâiere,

 

buzele ard ; eu ştiu că-n pace

sufletul meu va trece şi florile desfăcute

mă vor veghea cu noapte şi tăcere.

 

Trad. Darie Novăceanu

JULIÁN MARCHENA - supremul zbor

 


Ca păsările mării să trăiesc aş vrea,

o viaţă de-aventură, mereu rătăcitoare,

să nu cunosc, când trec din zare-n zare,

priveliştea cu drumuri ostenind pe ea.

 

Să pot zbura când înserarea moare

pe sub lumina clipei de miere şi de stea,

cu aripile-ntinse, de sus să pot vedea

cum pier pe ţărm furtunile din mare.

 

Să pot fugi de tot ce-nseamnă lume ;

beat de azur, să fiu stăpânul peste

mare şi cer. Iar când va fi anume

 

să-mi simt inima grea, s-aleg din toate

pe cea mai 'naltă dintre creste,

sfârşind cu aripile larg desfăşurate.

 

Trad. Darie Novăceanu

JULIÁN MARCHENA - Copac bătrân

 


În margine de drumuri îşi mai suie

şi azi spre ceruri, singură, tulpina

fără de frunze, căutând lumina

şi murmurul de vânt. Dar astăzi nu e,

 

cu toată amintirea străjuind colina,

înalt şi mândru ca o cetăţuie,

decât un peregrin oprit să-şi spuie

o tragică poveste-n care vina

 

nu este-a lui. Cu crengile cuprinse

de muşchi ca de-un linţoliu şi-nserare,

când cad amurguri peste el, uscată

 

tulpina-i un schelet cu-nvinse

râuri de foşnete clocotitoare,

tăcere azi, pe zare decupată.

 

Trad. Darie Novăceanu

JULIÁN MARCHENA - Sincronism crepuscular

 


 

 

În jurul turnului albit de vreme

o barză-nvaţă geometrii astrale,

din linii drepte şi spirale

reconstruind ştiute teoreme.

 

Trec peste sat amurguri ireale

şi pier în zări ca nişte vechi trireme,

lăsând în seară-un suflet ce se teme

visând pe ţărm călătoriile sale.

 

Din larguri briza reînvie iară

mâna iubitei de demult uitată ;

pierdut, un câine liniştea sfâşie

 

departe prin păduri, pe când coboară

din turn şase bătăi şi deodată

se-ntunecă şi suflet şi câmpie.

 

Trad. Darie Novăceanu