Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Vladimir TARDOV - Avangarda GULAGULUI (Leo Butnaru)


Vladimir TARDOV (1879 – 1938)
S-a născut în Sankt-Petersburg. A fost funcţionar de bancă, a
profesat jurnalistica. În 1909 călătoreşte în Persia pe post
de corespondent al ziarului „Russkoe slovo” (Cuvântul rus).
La întoarcere, studiază limba persană, avându-l de îndrumător pe un
student persan de la Universitatea din Moscova. Traduce din poezia
persană, dar şi din Charles Baudelaire, Edgar Alain Poe.
A publicat două volume de versuri – „Lumina înserării” (1907; cu
pseudonimul T. Ardov) şi „Peregrinul” (1912).
Prin concepţiile sale filosofico-existenţiale se considera „anarhistmistic”.
Iar doctrina conceptuală a anarhiştilor are multe în comun cu
cea a avangardiştilor.
După răsturnarea de regim social în Rusia (1917), Vladimir
Tardov, chiar dacă nu avea studii superioare, predă la Institutul de
Orientalistică din Moscova. Începând cu anul 1920, se află în serviciu
diplomatic în Persia.
În februarie 1938 este arestat, acuzat de spionaj şi terorism. Pe 8
aprilie este condamnat la moarte şi împuşcat în aceeaşi zi.


CÂNTECUL OCTOMBRINULUI*
Anul întreg – o, acest elan neistovit,
O, tremur, o, a fugii muzicale pasiune,
Eu cu Revoluţia am împărţit
Plăcerile dragostei, cum s-ar spune.
Pe urmă strigat-am: „Algvazil!****
Îţi ia mândruleana, mă izbăveşte!” –
Şi cu Constituţia intrai, febril,
În gâdilat nevinovat, fireşte.
Ieri, însă, în faţa dragii uşa am închis,
Trăgând ivăr greu şi zăvor:

Acum cu Declaraţia-s decis
Să cânt în duet cât mai sonor.
Aici nu e iubire, ci simplu flirt –
Schimb de frumoase păcate.
Duhul – adică geniu, adică spirt –
Nu suport-a fi în captivitate.
Dar este o fecioară cu care legătura
Nu voi rupe din imbold drăcesc –
E Asignaţia, într-un fel – făptura
Pe care-atât de tandru o iubesc.
(1908)

* Octombrin – adică, din octombrie.
** Algvazil (arab.) – putere oferită de stăpânitor. Aici, cu sensul de: gardian.AVANGARDA – JERTFA GULAGULUI
Antologie din creaţia poeţilor întemniţaţi sau morţi în stalinism
Antologie, traducere, prefaţă şi note de
Leo BUTNARU